ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Θωρακίστε την επιχείρησή σας απο το ενδεχόμενο του λάθους

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας τες απο πιθανές ζημίες που προκλήθηκαν στο περιβάλλον απο τις δραστηριότητες τους.

Ζημίες που οφείλονται σε σταδιακή απελευθέρωση αποβλήτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς και προστατευομένων περιοχών φυσικού κάλλους.

Η κάλυψη περιλαμβάνει το κόστος επαναφοράς και αποκατάστασης.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;